25.11.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

K onfederasyonumuzun olağan genel kurul toplantısı 25.11.2022 tarihinde saat 16.00 da Yeşilköy- İstanbul Fuar Merkezi, 34149 Bakırköy/İstanbul adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaz ise 10.12.2022 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Derneğin İnternet Sayfasında duyurulacaktır. Gündem maddeleri aşağıda belirtildiği gibidir.

TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

1.Yoklama ve açılış konuşması - 2.Saygı duruşu ve istiklal marşı - 3. Divan heyetinin seçilmesi - 4. Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının okunması, ibrası ve seçimi - 5.Yeni Dönem Bütçesinin Görüşülüp Karara Bağlanması - 6.Organların Seçimi - 7.Talep ve Öneriler - 8.Kapanış

"TAŞPAKON"

Taspakon

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu